Derin Nişancı

Yardımseverlİk

Bir yaz günü Melike parkta oynarken dilenci bir çocuk görmüş ve yanına gidip konuşmak istemiş. Çocuğa neden dilendiğini sormuş. Çocuk kimsesi olmadığını ve aç kalmamak için dilendiğini söylemiş. Melike bu durumu babasına anlatmış. Melike babasının da yardımıyla dilenci çocuğa yardım etmiş. Onu kimsesizlerin bakıldığı bir çocuk yurduna yerleştirmişler. Babası Melike ile gurur duymuş. ‘’Aferin kızıma, insanlara yaptığın iyilik döner dolaşır bir gün muhakkak seni bulur” demiş.