Dünyayı Değiştirmenin Bir Milyon Yolu

Düşünceler

   Düşünceler çok eski zamanlardan beri dünyanın gidişatını, insanların ideallerini ve yapılaşmasını etkileyen başlıca unsurlardan olmuşlardır. İnsanoğlu düşünerek var olmuş, farkını ortaya koyabilmiştir. Düşünceler çoğu zaman basit temel ihtiyaçlardan doğar. Görünüşü, yani piyasaya sunuluşu basit de olabilir komplike de. Düşünürler aşçı gibidir, hepsinin kendine özgü sunum tarzı vardır ama asıl zor olan bu düşüncelerin sunulması değil de anlaşılmasıdır. Düşünceler tam olarak anlaşılmazsa yanlış yollara sürüklenebilir. Aynı şekilde düşüncelerin uygulanış şekli de düşüncelerin piyasadaki değerini ve varoluş süresini etkiler. Bir düşüncenin uygulanış şeklinin o düşüncenin prensiplerine aykırı olmaması gerekir. Hepsinin sonunda eğer o düşünce huzur getirmeyi bırakır da zor şartlara sebep olursa o zaman o düşüncenin evrilmeye ihtiyacı vardır. Aklınıza belirli düşünce kalıpları mutlaka gelmiştir, ben kimseyi incitmek istemem; zaten öyle bir niyetim olsa inanan arkadaşlarımı da inandıkları idealleri hep birlikte geliştirmeye ve yenilenmeye davet etmem. Buradaki esas amacımız işin fanatik, aşırı ve zararlı boyutlarını önleyerek düşünce kalıplarını bir fener olarak kullanmaya davet etmek. Benim düşüncelerim doğru diye bir şart yok ve bence hiçbir düşüncenin doğruluğunu ölçemeyiz. Sadece düşüncelerden yararlanarak dünyamızı daha yaşanabilir kılarak yeni geliştirici düşünce tomurcukları yetiştirerek sürekli bir döngü içine girmeliyiz.

Düşünce Evreleri

Küçük bir şema ile her şeyi özetleyebiliriz ;)

Eski düşünceler+toplumsal

ihtiyaç ve sorunlar

 

Zorluklarla mücadele

+sürekli arayış+ilham

 

Geliştirme

 Ürün

 

Sunum+yayma

İrdelenme+kabul görme

Altın Çağ

Eskime+problemler

(zaman,uygulama vb.)

                                                                                           

Yıkılış Süreci

Gelişme ve Yenilenme        Yıkım

Benim Düşüncem…

Yaşam eskimiş bir düşünce ve düşünceler gelişerek değiştirilmezse varlıkları anlamsızdır. Yani eskimiş kökleşmiş düşünceler belirli bir süre sonra etkilerini kaybederler. Yaşam sürekli deri değiştirmeli. Değiştirmezse zaten dünyanın sonu gelmiş demektir. Gelişim başlı başına bir değişimdir. Her zaman yenisini yaratmadan da devam edebilir dünya yoluna. Öğrenilenlere bir şeyler ekleye ekleye gidilmeli bazen. Eskiyi atmaktansa onu geliştirerek evrimleşiyoruz deri değiştiriyoruz. Yeniler zaten hep eskilerden bir iz taşır. Bütün yeniler ilkler olmak zorunda değil. Tabi ilk olması da güzel bir şey ama ilk yenilere özel bir dikkat etmek gerekir çünkü onlar gelişimin daha çok başındadır. Sonuç olarak her zaman düşünceleri geliştirmeye, eğer çok gerekli ise en baştan oluşturmaya bütün okurlarımı, sevgili insanları düşünmeye ve düşünceleri geliştirmeye davet ediyorum. Çünkü düşünceler dünyayı değiştirmenin bir milyon yolunun önünden geçen küçük ve yok sayılamayacak bir ve tek adımdır.

Ada Kahyaoğlu